Hispaania keel B1 minirühm

Õppetöö toimub B1 tasemel. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud.

Toimub
20.09 - 10.01.2023
T 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 3"

Õppe sisu

  • Reklaam ja kuulutused. Soovituste andmine ja küsimine. Juhised ja käskiv kõneviis.
  • Ühiskondlikud probleemid ja võimalikud lahendused. Vajadused ja ootused.
  • Telefonivestlused. Teadete jätmine ja saamine. Palved, nõuanded ja käsud. Kaudne kõne.
  • Lugude jutustamiseks vajalikud keelelised vahendid. Põhjuse ja tagajärje väljendamine.

Iseseisev töö B1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital