Hispaania keel algajatele 0-A1.1

Hispaania keele algkursus 0>A1.1 sobib neile, kes pole hispaania keelt varem õppinud ja soovivad alustada päris algusest. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
15.09 - 22.12.2022
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
240 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

A1 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa ja iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. See kursus on A1 taseme esimene osa.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1"

Hind sisaldab originaalõpikut (30€). Õpikut kasutatakse kolme semestri vältel.

Õppe sisu

  1. Tähestik ja hääldusreeglid. Tervitamine ja hüvastijätt. Isikuandmed. Enda ja teiste tutvustamine. Numbrid 0-100.

  2. Miks ma õpin hispaania keelt? Mis keeli ma räägin? Plaanid ja kavatsused. Vaba aeg.

  3. Hispaania keelt kõnelevate maade kultuur. Reisimine. Kohtade kirjeldamine. Ilm. Igapäevased tegevused.

Grammatika: Nimisõnade sugu. Tegusõnad ser, llamarse, tener, estar . Üldolevik. Määrav artikkel el, la, los, las. Eessõnad a, con, de, por. Küsisõnad.

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital