Võru keele algkursus

Tule võru keele algkursusele! Kui sul on huvi võru keele vastu, siis sel sügisel on hea võimalus siinsamas Tartus võru keelega lähemalt tutvust teha. Õpetajaks on Tartu ülikooli lõunaeesti keele ja kultuuri lektor ning Võru instituudi võru keele teadur Sulev Iva.

Toimub
28.09 - 11.01.2023
K 19.00-20.30
Ülikooli tn 1, Tartu. Õppeklass 2
Maht
30 akad t
Hind
249 €
Koolitaja
Sulev Iva

Õpime ja harjutame võru keeles rääkimist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist ning võru keele grammatika aluseid. Algkursusele sobivalt on põhirõhk võru keelega esmasel tutvumisel ja selle tähtsamate omapärade tundmaõppimisel nii häälduses, kirjapildis, grammatikas kui sõnavaras.

Oodatud on nii päris algajad, kui ka need, kes keelt juba pisut oskavad, kuid tahaks juurde õppida.

Teemad:

  • Sissejuhatuseks: võru keeleala, kõnelejate arv jm taustateadmist
  • Eesti ja võru keele peamised erinevused
  • Kirjapilt ja hääldamine
  • Tervitused, viisakusväljendid
  • Enesest, oma perest, kodust ja tööst rääkimine
  • Erinevad lugemis- ja kuulamisteemad ning kirjutusharjutused
  • Kuulame ja loeme võrukeelset muusikat, kirjandust ja uudiseid
  • Vaatame võrukeelseid videoid, multifilme, teleseriaali

Sõnavara:

Igapäevaelu sõnavara, arvsõnad, maad, rahvad, keeled, omadused ja värvid, ajaväljendid (kellaajad, ööpäev, nädalapäevad, aastaajad, kuud), ilm, pere ja sugulased, loodus, toiduained jm.

Keeleteadmised:

Hääldus ja kirjaviis. Vokaalharmoonia. Nimisõna käänded, ainsus ja mitmus. Tegusõna pööramine olevikus ja minevikus. Küsimused. Omadussõna võrdlemine.

Õppematerjalid:

Tartu ülikooli võru keele algkursuse kohandatud materjalid. Kuulamine audioraamatute keskkonnast Helüait. Harjutused e-õppekeskkonnas Oahpa! / Opiq võro kiilt.

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital