Inglise keel C1 minirühm

Vestluskursus edasijõudnutele C1 tasemel.

Toimub
20.09 - 10.01.2023
T 18.45-20.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja

Kursuse eesmark on arendada ladusat ja spontaanset keelekasutust, mis võimaldab hästi toime tulla nii ühiskondlikel kui ka tööalastel teemadel, avaldada mõtteid ja arvamusi ning vestluses teemat arendada.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Kursusel kasutatakse õpikut "English File. Advanced".

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital