Soome keel algajatele 0>A1.1 (Zoom) Veebis

Kursus sobib neile, kes pole varem soome keelt õppinud.

Toimub
15.09 - 22.12.2022
N 18.00-19.30
Veebikeskkond Zoom
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Saana Kolvanki

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis, saavad rääkida, kuulata ja kaasa mõelda. Kasutatakse paaristööd ja esitatakse erinevaid dialooge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisharjutused ja videote vaatamine.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Teemad

  • Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid
  • Enesest ja oma perest rääkimine
  • Aja väljendamine
  • Hinna küsimine ja ostmine
  • Abi küsimine
  • Isikuandmed

Sõnavara:

Numbrid, maad, rahvad, keeled, värvid, ajaväljendid (kellaajad, ööpäev, nädalapäevad, aastaajad, kuud), ilm, pere ja sugulased, omadussõnad, eksitussõnad.

Grammatika:

olla-tegusõna olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, tegusõnatüübid ja tegusõnade pööramine olevikus, astmevaheldus, mitmus, omastav ja osastav kääne.

Õppematerjalid

Peatükid 1-5 õpikust Suomen mestari I. Suomen kielen oppikirja aikuisille

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 zoomitundi ja 20 tundi iseseisvat tööd).

A1 tase omandatakse kolme kursuse läbimisel:

  • 0>A1.1 (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
  • A1.2 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
  • A1.2 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital