Araabia keel algajatele

Araabia keele algkursusele on oodatud kõik keele- ja kultuurihuvilised. Kursus sobib neile, kes pole varem araabia keelt õppinud.

Toimub
12.09 - 19.12.2022
E kell 19-20.30
Vaksali 7
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Imar Koutchoukali

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust. Tutvutakse araabia tähestiku, häälduse ning grammatika põhistruktuuridega, nt grammatiline sugu ning erinevad mitmuse vormid, fraaside ja lausete moodustamine. Õpitakse tervitus- ja viisakusfraase ning rääkima endast ja oma lähiümbrusest.

Teemad:

Tere مرحباَ

Numbreid الأرقام

Mis kell on? كم الساعة ؟

Aastaajad فصول السنة

Pere العائلة

Sõbrad الأصدقاء

Maad ja keeled اللغات والبلدان

Töö العمل

Haridus التعليم

Õppematerjalid

on õpetaja koostatud.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital