Aнглийский язык начальный уровень A1.2.

Aнглийский язык начальный уровень A1.2.

Toimub
20.09 - 17.11.2022
вторник и четверг 10.15-12.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
48 akad t
Hind
323 €
Koolitaja
Evgenia de la Haye

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Курс подходит для тех, кто уже имеет базовые знания английского языка:

  • знаком с формулами вежливости
  • умеет спрягать глаголы БЫТЬ и ИМЕТЬ
  • знает формы настоящего и будущего времени
  • знает цифры и умеет говорить время, числа, даты, цены
  • знает местоимения
  • знает названия дней недели, месяцев и сезонов.

На курсах используется учебник «New Headway Elementary»Стоимость курса включает учебные материалы. НДС не добавляется.

Раздел 1. YOU AND ME.

Личные данные. Представляем себя. Семья. Формулы вежливости. Глагол to be. Притяжательные местоимения. Притяжательный падеж. Прилагательные. Глаголы have / go / live / like.

Раздел 2. A GOOD JOB.

Офисы и работа. Время. НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ время - he /she /it. Вопросы и отрицания. Местоимения.

Раздел 3. WORK HARD, PLAY HARD!

Свободное время. Выходные в городе и в сельской местности. Ежедневный язык общения. НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ время - I / you / we / them. Наречия частотности. Заполнение анкет.

Раздел 4. SOMEWHERE TO LIVE.

Дом и мебель. Мой дом. На улицах города. Знаменитые здания. There is/there are... Some/any/a lot of. This/that/these/those. Наречие + Прилагательное. Числа и цены.

Домашняя работа поможет повторить и закрепить материал, пройденный в классе- заучивание слов, чтение текстов, или выполнение упражнений на грамматику.

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital