Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias ja lastehoius

Laste kohanemine lasteaiaga ning õpivõime grupis on erinev. Keskkond oma kiire elutempoga survestab ka väikelapsi, mistõttu jäetakse arvestamata laste ealised ning idividuaalsed omapärad. Tekkinud stress kipub võimenduma lasteaia grupisiseses suhtlemises. Koolitusele on oodatud lasteaia ja lastehoiu pedagoogid. Koolitus on praktilise iseloomuga.

Koolitus toimub sügissemestril 2022

Koolitusel antakse ülevaade mõningatest teoreetilistest ja praktilistest aspektidest, et toetada lapse hea vaimse tervise kujunemist. Laps, kes on heatajuline ja adekvaatse enesehinnanguga, on võimeline omandama ka emotsionaalsed, sotsiaalsed ja akadeemilised oskused.

Koolitusel käsitletakse laste enamlevinud käitumisprobleeme nagu keskendumisraskused, jonn ning probleemid kaaslastega. Ühiselt püütakse leida vastuseid, kuidas neid probleeme kõige paremini ületada. Koos arutletakse lasteaia ja kodu koostöö üle.

Lapse vaimse tervise koolituse teemad:

  • Väikelapse vaimne tervis ja selle häirumise põhjused. Lühiülevaade väikelaste enamlevinud vaimse tervise häiretest.
  • Lapse individuaalsed iseärasused ning selle arvestamine lastekollektiivis. Lapse enesehinnagu mõjutamine.
  • Väikelapse tundekasvatus. Eneseregulatsiooni õpetamine läbi erinevate mängude.
  • Sotsiaalsete oskuste õpetamine läbi mängu ja tegevuse. Püsivuse kujundamine.
  • Halva käitumise mõjutamine erinevate käitumisvõtete abil.
  • Koostöö lastevanematega.

Koolitaja

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital