Inglise keel B1 (Zoom) Veebis

Õppetöö toimub B1 tasemel. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud.

Toimub
17.09 - 17.12.2022
L 10.00-12.15
Veebikeskkond Zoom
Maht
42 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Anneli Kaur

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Koolitaja saadab enne kursuse algust lingi, millega saate koolitusega liituda. Vajalik on stabiilne internetiühendus, mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid, et kuuleks ja saaks kaasa rääkida.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Intermediate.

Hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

LESSON 8.

A Sell and tell. Shopping. Making nouns from verbs. Reported speech.

B What`s the right job for you? Work. Gerunds and infinitives.

Revise & Check 7&8.

LESSON 9.

A Lucky encounters. A question of luck. Making adjectives and adverbs. Third conditional.

B Too much information! Electronic devices. Phrasal verbs.

Practical English: Unexpected events.

LESSON 10.

A Modern icons. Compound nouns. Relative clauses.

B Two murder mysteries. Crime. Question tags.

Revise & Check 9&10.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital