Inglise keel B2

Õppetöö toimub B2 tasemel ja kursus sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
21.09 - 19.01.2023
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway. Upper-Intermediate".
Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Unit 1. Home and away!

Living and working away from home. Things I miss from home. Key tenses. Question formation. Informal language in tweets and emails. Casual conversations.

Unit 2. Been there, got the T-shirt!

World travel. Describing locations, talking about size and duration, giving directions. Present perfect – simple and continuous. Hot verbs – make, do. Exclamations.

Unit 3. News and views.

Telling stories. Giving news. Narrative tenses. Books and films. Showing interest and expressing surprise

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi ning valmistada ette suulisi ülesandeid.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital