Soome keel veidi oskajale A1 II osa

Kursus sobib neile, kes on läbinud Soome keel algajatele 0>A1.1 ja kõigile teistele, kel on soome keelest juba mõningased baasteadmised.

Toimub
12.09 - 19.12.2022
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Agnes Kaarenoja

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes lihtsates suhtlussituatsioonides.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Kursuse teemad ja sõnavara:

 • Koti ja asuminen – Kodu ja elamine
 • Matkustaminen – Reisimine
 • Ruokakaupassa ja kahvilassa – Poes ja kohvikus

Keeleteadmised:

 • Järgarvud
 • Käändsõnatüübid
 • Kohakäänded
 • Osastav kääne ainsuses ja mitmuses
 • Tegusõnade astmevaheldus

Õppematerjalid:

Suomen mestari 1 (peatükid 6-8)

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsamaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

A1 tase omandatakse kolme kursuse läbimisel:

 • 0>A1.1 (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • A1.2 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • A1.2 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital