Inglise keel veidi oskajale A1.2

Õppetöö toimub A1.2 tasemel. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud.

Toimub
15.09 - 19.01.2023
N 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
34 akad t
Hind
221 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Antud kursus on A1.2 taseme viimane osa ja sisaldab 34 tundi auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd. Kursus jätkub kevadsemestril A2 tasemel. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Elementary. 4th Edition."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Unit 11 Going far. Milline on ilm? Erinevad paigad. Reisiplaan. Puhkus. Ettepanekud. Intervjuu. Going to – tulevik; postkaardi kirjutamine.

Unit 12 Never ever! Transport. Reisimine. Täisminevik; ever/never; yet/just; ajavormide kordamine; take/get.

A1.2 taseme materjali kordamine ja ettevalmistus A2 tasemele liikumiseks.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital