Inglise keel algajatele A1

Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Õppetöö toimub A1 tasemel ja eeldab mõningasi algteadmisi. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
14.09 - 25.01.2023
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
34 akad t
Hind
221 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Kursus sisaldab 34 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Beginner" 4th Edition

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut

Õppe sisu

Unit 11. I can do that

Internet. Igapäevased probleemid. Mida ma teha oskan can/can`t. Palve ja pakkumine. Omadussõna + nimisõna.

Unit 12 Please and thank you

Restoranis. Söök ja jook. Ma sooviksin I`d like/like/would like. Märgid ja teated.

Unit 13 Here and now

Riided ja värvid. Mis juhtus? Kestev olevik.

Unit 14 Itś time to go.

Tulevikuplaanid. Tähtsad sündmused elus. Grammatika kordamine. Sõnavara kordamine.

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital