Inglise keel algajatele A1 minirühm (Zoom) Veebis

Õppetöö toimub A1 tasemel. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud.

Toimub
19.09 - 23.11.2022
EK 17.00-18.30
Veebikeskkkond Zoom
Maht
40 akad t
Hind
340 €
Koolitaja
Andra Jelle

Kursus sisaldab 40 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Koolitaja saadab enne kursuse algust lingi, millega saate koolitusega liituda. Vajalik on stabiilne internetiühendus, mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid, et kuuleks ja saaks kaasa rääkida.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Beginner" 4th Edition

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut

Õppe sisu

Unit 6 Every Day.

Minu päev. Eluviis. Päevad. Kellaaeg. Lihtolevik. Always/sometimes/never.

Unit 7. My favourites.

Minu lemmikud. Küsisõna. Omadussõna. Asesõna me/him/us/them. This/that. Can I …… ?

Unit 8. Where I live

Minu kodu. Minu kodulinn. Toad ja mööbel. There is/there are. Eessõna kohamääruses. Tee juhatamine.

Unit 9. Times past

Millal sa sündinud oled? Tuntud inimesed. Tegusõna olema mineviku vormid. Lihtminevik.Have/do/go. Aastaarvud, kuupäevad.

Unit 10. We had a great time

Vaba aeg ja sport. Puhkus Vaatamisväärsused. Lihtminevik (reeglipärane ja ebareeglipärane). Lihtmineviku eitus ja küsimus.

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital