Inglise keel A2

Õppetöö toimub A2 tasemel. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
12.09 - 19.12.2022
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Antud kursus on A2 taseme viimane osa ja valmistab õpilasi ette B1 tasemele üleminekuks. Kursus sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ning 18 tundi iseseisvat tööd.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate 4th Edition."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Unit 9. Time for a story.

Tunded. Minu lemmikkirjanik. Viimane raamat, mida lugesin. Loo jutustamine. Lood lapsepõlvest. Enneminevik, minevikusündmustest rääkimine. Sidesõna. Filmiarvustus.

Unit 10 Our interactive world.

Telefonivestlus. Internet. Kaasaegne maailm. Facebook – poolt ja vastu. Leiutised. Passiiv. Sõnad, mis kuuluvad kokku: nimisõna + nimisõna, verb + nimisõna, määrsõna + omadussõna.

Unit 11 Life`s what you make it!

Sünd. Abielu. Surm. Head ja halvad uudised. Vanad sõbrad ja taaskohtumine. Kuulsad pered. Kestev täisminevik. Ajavormide kordamine. Ankeedi täitmine.

Unit 12 Just wondering ….Maailmaimed. Meie tulevik. Elu ristteel. Tänan! Ma nüüd lähen! Tingimuslause I ja II tüüp. Might. Eessõna koos nimisõnaga, omadussõnaga ja verbiga.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital