Itaalia keel algajatele 0-A1.1

Kursus sobib neile, kes ei ole itaalia keelt varem õppinud ja soovivad alustada päris algusest.

Toimub
19.09 - 09.01.2023
E 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Koolitaja
Anneli Kurm

A1 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe sisu

  • tervitamine, hüvastijätmine, viisakusväljendid
  • enda tutvustamine
  • kohvikus tellimine
  • telefonile vastamine
  • ametid ja töökohad
  • vaba aja tegevused

Grammatilised teemad: nimisõnade ja omadussõnade ainsus ja mitmus, naissugu ja meessugu, umbmäärase ja määrava artikli ainsus ja mitmus, isikulised asesõnad, levinumad ebareeglipärased ning -are-, -ere-, ja -ire- lõpulised tegusõnad ning nende pööramine oleviku indikatiivis, , tegusõna piacere, jaatav ja eitav lause, tähestik, numbrid.

Õppematerjalid:

õpik Arrivederci! 1 (F. Colombo, C. Faraci, P. De Luca) ja Itaalia keele grammatika alused harjutustega (V.Renó)

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital