Saksa keel 0-A1.1

Saksa keele algkursus neile, kes pole saksa keelt varem õppinud ja soovivad alustada päris algusest.

Toimub
19.09 - 09.01.2023
E 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Lili Kängsepp

A1 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Õpik „Menschen A1.1. Deutch als Fremdsprache.“ (S Evans, A. Pude, F Specht, Hueber Verlag)

Õppe sisu:

  1. Tere! Mina olen Nicole …

    Tervitamine ja hüvastijätt. Enda ja teiste tutvustamine. Verbi pööramine ainsuses. W-küsimused.

  2. Isiklik informatsioon. Ametid. Perekonnaseis. Arvud 1-100. Verbi pööramine ainsuses ja mitmuses. Eitus (nicht).

  3. Perekond. Keeleoskus. Ja/nein – küsimused. Omastav asesõna mein/dein.

  4. Kaupluses. Mööbel. Abi pakkumine. Hinna küsimine ja ütlemine. Arvsõna 100-1 000 000. Omadussõna. Artikkel der/das/die. Isiklik asesõna er/es/sie.

Iseseisev töö A1.1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital