Inglise keel B1+

Õppetöö toimub B1+ tasemel. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud B1 tasemele ja soovivad antud tasemel oma teadmisi veel süvendada enne B2 tasemele liikumist. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
16.09 - 13.01.2023
R 10.15-12.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
260 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kogu B1+ taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on B1+ taseme esimene osa ja sisaldab 40 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel.

Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge.

Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure.

Õppematerjal

"English File IntermediatePlus"

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu.

1. Why did they call you that? People and their names. Brand names. Vocabulary – working out meaning from context. Grammar – pronouns. True colours. Describing a room. Vocabulary – adjective suffixes. Grammar – adjectives.

2. Pack and go! Holidays. Airport security screeners. Vocabulary – holidays. Grammar – present tenses. Opening up or closing down? My local shops. Vocabulary - shops and services. Grammar – possessives.

3. The generation gap. What were you like as a child? Vocabulary – stages of life. Grammar – Past simple and Continuous, used to. Pictures and photos.. Vocabulary – photography. Grammar – prepositions.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital