Inglise keel A2+

Kursus sobib neile, kes on A2 taseme juba läbinud, kuid ei soovi veel B1 tasemele edasi liikuda. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud.

Toimub
12.09 - 19.12.2022
E 15.15-16.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Juta Hennoste

Kogu A2+ taseme läbimiseks kulub 120 tundi auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud nelja ossa. Antud kursus on A2+ taseme kolmas osa ja sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursus jätkub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse eelkõige rääkimis- ja kuulamisoskust. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Roadmap A2+"

Õppe sisu

UNIT 6.

6A Happiness. Kas me oleme tulevikus õnnelikud? Ennustused tulevikuks (will)

6B A busy week. Kokkulepete sõlmimine. Kestev olevik tuleviku tähenduses. Make, do, have tegusõnad.

6C A quiet weekend. Nädalalõpu tegevused. Plaanid nädalalõpuks. May/might kasutamine.

Teate jätmine telefonis.

UNIT 7.

7A The building project. Elu linnas. Too, enough kasutamine. Oma arvamuse avaldamine, teiste seisukohtadega nõustumine ja mitte nõustumine.

7B Where I grew up. Minu sünnikoht. Loodus.. Used to kasutamine.

7C A favourite room. Koha ja ruumi kirjeldamine. Artikli kasutamine. Eessõna kohamäärustes.

Vabandamine ja vabandusele vastamine.

UNIT 8.

8A Special photos. Foto kirjeldamine. Liikumist näitavad tegusõnad. Kestev minevik.

8B Getting around. Reisi kirjeldamine. Transpordivahendid. Because, so to kasutamine.

8C Drem holidays. Reisi planeerimine. Ajamäärused.

Tee juhatamine.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või valmistada ette suulisi ülesandeid. .

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital