Inglise keel A2+

Kursus sobib neile, kes on A2 taseme juba läbinud, kuid ei soovi veel B1 tasemele edasi liikuda. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud.

Toimub
12.09 - 19.12.2022
E 8.30-10.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kogu A2+ taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 100 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud viide ossa. Antud kursus on A2+ taseme kolmas osa ja sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Roadmap A2+" by L Warwick, D. William

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

UNIT 5.

5A The right person. Ametid. Tööoskused ja eelistused. Who/which/that.

5B Appearances. Inimeste kirjeldamine. Look like/be like/look + omadussõna.

5C Shopping tips. Nõuanded sisseostude tegemiseks. Should/shouldn`t.

3D English in action. Ettepanekute tegemine ja neile vastamine.

UNIT 6.

6A Happiness. Kas me oleme tulevikus õnnelikud? Ennustused tulevikuks (will)

6B A busy week. Kokkulepete sõlmimine. Kestev olevik tuleviku tähenduses. Make, do, have tegusõnad.

6C A quiet weekend. Nädalalõpu tegevused. Plaanid nädalalõpuks. May/might kasutamine.

6D English in action. Teate jätmine telefonis.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital