Inglise keel B1+

Õppetöö toimub B1+ tasemel. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud B1 tasemele ja soovivad antud tasemel oma teadmisi veel süvendada enne B2 tasemele liikumist. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
13.09 - 20.12.2022
T 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kogu B1+ taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud viide ossa. Antud kursus on B1+ taseme kolmas osa ja sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Roadmap B1+. by H. Dellar, A. Walkley

Hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Places to see.Recommending places to go on holiday. Understanding a newspaper article. Present Perfect Simple.

Big issues.Science and research. Discussing and summarizing an article. Present Perfect Simple and Continuous.

Living abroad.Giving advice about rules and customs. Obligation and permission. Understanding a podcast and attitude. Ask for and give explanations.

A big mistake.Accidents and mistakes. Past Simple and Past Continuous. Understanding informal conversation.

Crime doesn’t pay.Crime stories. Crime in the news. Present Perfect Simple. Writing a story.

It’s not good enough.Make a complaint. Understanding an article. Guessing meaning. Reported speech. Respond to news.

A bright future.Interviews about future plans. Running a company. Future forms. Writing an essay.

Living the dream.New projects. Understanding a blog. Adverbs used with the Present Perfect.

A good education.Education. Taking part in discussion. Understanding a lecture and explanations. Agree and disagree.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital