Inglise keel B1+

Õppetöö toimub B1+ tasemel. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud B1 tasemele ja soovivad antud tasemel oma teadmisi veel süvendada enne B2 tasemele liikumist. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
19.09 - 12.12.2022
EK 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
325 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Kogu B1+ taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on B1+ taseme esimene osa ja sisaldab 50 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Roadmap B1+. by H. Dellar, A. Walkley

Hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

 1. Eating out. Decide where to eat out. Noun phrases. Writing emails. Arranging a party. Making requests in emails.

  A place to live. Talk about where you live. A biography. Comparisons.

  A late night. Going out, staying in. Describe a night out. Relative clauses. Understanding a radio programme.

  English in action. Express preferences and reasons.

 2. Getting better. Talk about your free time. Learning new skills. Present Simple and Present Continuous. Understanding a radio phone-in programme.

  First days. Where you work or study? Starting work. Present habits. An informal letter.

  Changing world. Has our life changed? Parents and children. Used to, would and Past Simple. Understanding an article.

  English in action. Ending conversations politely.

 3. Places to see. Recommending places to go on holiday. Understanding a newspaper article. Present Perfect Simple.

  Big issues. Science and research. Discussing and summarizing an article. Present Perfect Simple and Continuous.

  Living abroad. Giving advice about rules and customs. Obligation and permission. Understanding a podcast and understanding.

  English in action. Ask for and give explanations.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital