Prantsuse keel algajatele: 0-A1.1

Kursus sobib neile, kes ei ole varem prantsuse keelt õppinud ja soovivad alustada päris algusest. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
14.09 - 21.12.2022
K 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Merike Trubert

A1 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursusel kasutatakse materjale õpikutest "Bonjour Paris! Prantsuse keele õpik algajatele ja taasalustajatele", „Quartier Latin“ ja „Francolofolie 1“. Lisaks õpetaja enda koostatud materjalid. Kasutatakse muusikavideoid ja videomaterjale internetist, CD ja DVD-plaatidelt. Erinevad internetilingid aitavad harjutada iseseisvalt hääldust ja sõnavara.

Teemad

 • Hääldusreeglid.
 • Enda tutvustamine ja viisakusväljendid.
 • Numbrid, nädalapäevad, kuud, kuupäevad, kellaajad.
 • Värvid.
 • Pereliikmed ja sugulased.
 • Vaatamisväärsuse otsimine, tee küsimine ja juhatamine.
 • Praktiline igapäevane sõnavara reisimiseks, suhtlemine hotellis, transpordipileti ostmine.
 • Hooned ja asutused.

Grammatika

 • Määravad ja umbmäärased artiklid.
 • Asesõnad.
 • Eessõnad.
 • Ebareeglipäraste tegusõnade pööramine.
 • I pöördkonna tegusõnade pööramine.
 • Küsimuste moodustamine.
 • Eituse moodustamine.

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital