Inglise keel B1 minirühm

Õppetöö toimub B1 tasemel. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
15.09 - 22.12.2022
N 18.45-20.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
255 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Kogu B1 taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on B1 taseme esimene osa ja sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Intermediate.

Hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

LESSON 1.

A Mood Food.
Food and eating. Cooking. Restaurants. Present simple and Continuous. Action and non-action verbs. Short and long vowel sounds.

B Family life.
Family. Personality. Birth order. Younger brother or only child.
Future forms Present Continuous/going to/will/won`t. Sentence and word stress. Adjective endings.

Practical English. Meeting the parents.

LESSON 2

A Spend or save? Money and business. Are you a spender or a saver? Present perfect and past simple.

B Changing lives. How long have you …. ? Challenge. Strong adjectives: exhausted, amazed etc . Present perfect + for/since. Present perfect continuous.

Revise and Check 1 & 2.

LESSON 3

A Race across London.Transport. Top Gear Challenge. Comparatives and superlatives.

B Stereotypes - or are they?Men and women: stereotypes or true? Who`s the most talkative? Article a/an/the/no article; adjectives + prepositions.

Practical English A difficult celebrity.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital