Inglise keel A2

Kursus toimub A2 tasemel (madalam kesktase). Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud liituma. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
13.09 - 06.12.2022
TN 16.45-18.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
325 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

A2 taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset õpet ja 90 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on A2 taseme teine osa ja sisaldab 50 tundi auditoorset tööd ning 30 tundi iseseisvat tööd.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Pre intermediate.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Lesson 4

A Parents and teenagers: Kodutööd (make/do). Täisminevik (yet, just, already).

Fashion and shopping. Ostlemine. Kas lihtminevik või täisminevik?

C Lost weekend: Something, anything, nothing ; -ed ja -ing lõpulised omadussõnad.

Revise and Check 3& 4.

Lesson 5

A No time for anything. Vaba aeg ja kiirustamine. Omadussõna ja määrsõna võrdlusastmed. Ajamäärused.

B Superlative cities. Kirjeldame linnu. Ülivõrded. ever + Present Perfect.

C How much is too much? Minu keha, minu tervis. Quantifiers, too, not enough.

Practical English: The wrong shoes.

Lesson 6

A Are you a pessimist? Pessimist või optimist? Will/won`t oletustes. Vastandverbid.

B I´ll never forget you. Will/won`t otsustes, pakkumistes, lubadustes. Tegusõna + back.

C The meaning of dreaming. Unenäod. Oleviku, mineviku ja tuleviku vormide kordamine. Omadussõna + eessõna.

Revise and Check 5& 6.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital