Aiakujundus SketchUp programmiga Veebis

Koolitusel õpitakse kasutama SketcUp programmi aiakujunduse eesmärgil. Koolituse käigus valmivad aiakujunduse tööproovid osaleja aia näitel.

Toimub
10.04 - 31.05.2023
kokkuleppel
Skype
Maht
12 akad t
Hind
496 €
Koolitaja
Kadri Maikov

SketchUp on üks lihtsamaid 3D visualiseerimisprogramme. Lihtsate võtetega saab luua ruumilisi objekte, seal vahel ringi jalutada ning hinnata ühe või teise objekti suurust, mahtu ja palju muud.

SketchUp programmi kasutatakse enamasti enda väljendamiseks arhitektuursetel erialadel. Programmi installeerimisel on võimalik sisse lülitada ka maastikukujundusel vajaminevaid Sandbox töövahendeid, et luua erinevaid maapindu, kasutada internetist alla tõmmatavaid 3D puu tingmärke.

Programmi saate alla laadida SIIT. Kursuslasel on isiklik arvuti kuhu on alla laaditud SketchUp programm.

Koolitusel osaleja oskab iseseisvalt kasutada enda arvutit.

Koolitus toimub veebikeskkonnas Skype. Koolitaja saadab enne koolituse algust lingi, millega saate koolitusega liituda. Vajalik on stabiilne internetiühendus, mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid, et kuuleks ja saaks kaasa rääkida.

Teemad

  • Mudeliruumi kasutamine, selles navigeerimine, programmi seaded.
  • Elementide loomine (põhi töövahendid), modifitseerimine; kopeerimise ja pööramise erivariandid (nt pargipinkide kopeerimine ringväljakule ja korratava sammuga reale).
  • Materjalide peale kandmine, materjali käitumise erisus push pull töövahendit kasutades.
  • Komponentide ise tegemine (nt valgusti postid) ja lisamine internetist, nende modifitseerimine.
  • Kihtide kasutamine ja lõigete tegemine.
  • Tausta foto kasutamine, foto kasutamine elementide peal, seeria piltide renderdamine.
  • Maastikumudeli koostamine Sandbox töövahendeid kasutades. Vajalik info kõrgusjoonte kohta. Maastiku sisse jalgteede ja kraavide tekitamine, jalgteede mudeli peale joonestamine. Komponentide ’uputamine’ mudelise. Kunstmaastiku loomine.
  • Video koostamine. Jooniste vormistamine väljatrükiks mõõtkavas.

Individuaalkoolituse puhul kogumaht 16 akadeemilist tundi, millest 12 tundi on auditoorset ja praktiliist tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd.

Individuaalõpe ajad lepitakse kokku personaalselt. Lisainfo koolitusjuhilt - Kristiina Kaarlõpp kristiina@rahvaylikool.ee 736 1544

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital