Eesti viipekeel algajatele 0>A1.1

Kursus annab sissejuhatuse eesti viipekeelde ja loob eeldused lihtsamates igapäevasituatsioonides toimetulekuks. Eelteadmisi eesti viipekeelest ei eeldata.

Toimub
26.09 - 05.12.2022
EK 17-18.30
Vaksali 7
Maht
42 akad t
Hind
349 €
Koolitaja
Armilde-Annete Jõgi

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Sissejuhatavas kursuses antakse teoreetiline ülevaade eesti viipekeele olemusest ja viipekeelsete kurtide kogukonnast. Praktilises osas käsitletakse igapäevaelu puudutavat viipevara, harjutatakse mõistmist, viibete ja sõrmendite kasutamist erinevates suhtlussituatsioonides. Sellel kursusel pannakse rohkem rõhku arusaamisele, viipevara omandamisele. Saavutatav tase on A1.1.

Interaktiivne õpe sisaldab praktikume, arutelusid, rühmatöid, harjutusi ja analüüse. Õppetöös kasutatakse audio-visuaalset materjali.

Teemad

  • Sissejuhatus eesti viipekeelsete kurtide kultuuri ja eesti viipekeelde
  • Kohtumine
  • Inimesed
  • Perekond
  • Kodu
  • Hobid
  • Ametid
  • Asutused
  • Lähiümbrus
  • Liiklus

Õppematerjalid:

Hollmann, Liivi 2006. Eesti kurtide kogukonnast ja eesti viipekeelest - Oma Keel 2 (nr. 13). 36-44.

Paabo, Regina 2012. Eesti viipekeel ja selle loome - Oma Keel 2 (nr. 25), 37-46.

Paabo, Regina 2010. Viibelda on mõnus. Käsiraamat eesti viipekeele õppimiseks. Tallinn: Eesti Keele SA

Soovituslikud õppematerjalid:

Paales, Liina. 2017. Kurtide rahvarühm. Kehastus, kultuur ja nimed. Tallinn: Eesti Keele SA.

Eesti viipekeele sõnastikud veebikeskkonnas:

EKI. Eesti viipekeel, e-sõnastik. http://www.eki.ee/dict/viipekeel/

Eesti Kurtide Liit. Eesti viipekeel, e-sõnastik. https://rv-sonastik.ead.ee/

Spreadthesign. Viipekeelte e-sõnastik. https://www.spreadthesign.com/et.ee/search/

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 78 tundi (sh 42 tundi auditoorset tööd ja 36 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisvaks tööks on koduste ülesannete täitmine ning suulise ettekande vormistamine.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital