Rootsi keel A2.2 II osa (Skype) Veebis

Rootsi keele edasijõudnute kursusele oodatakse neid, kes on eelnevalt läbinud kursuse A2.2 I osa. Ootame liituma ka uusi õppijaid, kes on varem rootsi keelt õppinud.

Toimub
21.01 - 06.05.2022
R kell 18.00-19.30
Skype
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Marite Sild

Rootsi keele kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Teemad

  • Elu maal, kutse etikett. Grammatilised oskused: kõrvallaused, kaudne kõneviis, hüüatused.
  • Tüüpiline Rootsi, Rootsi kliima. Grammatilised oskused: enesekohased asesõnad.
  • Haridus ja tööelu. Grammatilised oskused: sidesõnad, kõrvallaused, tulevik.
  • Telefonikõne, igapäevane vestlus tööl, tehnika tööl. Grammatilised oskused: omadussõna määratud vorm

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 veebitunde ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Õppematerjalid

Rivstart A1+A2 õpik ja töövihik ning õpetaja koostatud materjalid.

A2 tase omandatakse nelja kursuse läbimisel:

  • A2.1 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
  • A2.1 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
  • A2.2 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
  • A2.2 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital