Inglise keel B1.2

Jätkukursus., kuid ka kõik uued huvilised on oodatud.

Toimub
10.01 - 04.04.2022
EK 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
325 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Antud kursus on B1 taseme teine osa ja sisaldab 50 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Kursus jätkub kevadsemestril.

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Intermediate.

Hind sisaldab originaalõpikut.

LESSON 7.

A Extraordinary school for boys.

Education. First conditional. Future time clauses. make/let

B Ideal home.

Houses. Second conditional.

Practical English: Boys`night out.

LESSON 8.

A Sell and tell.

Shopping. Making nouns from verbs. Reported speech.

B What`s the right job for you?

Work. Gerunds and infinitives.

Revise & Check 7&8.

LESSON 9.

A Lucky encounters.

A question of luck. Making adjectives and adverbs. Third conditional.

B Too much information!

Electronic devices. Phrasal verbs.

Practical English: Unexpected events.

LESSON 10.

A Modern icons.

Compound nouns. Relative clauses.

B Two murder mysteries.

Crime. Question tags.

Revise & Check 9&10.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital