Eesti keel A1.2

A 30-hours Estonian language course at level A1.2. 30-часовой курс эстонского языка (уровень A1.2). Tere tulemast!

Toimub
06.12 - 24.01.2022
EK 16.30 - 18.00
Ülikooli 1
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Terje Eha

Estonian language lessons are conducted in Estonian. English as the language of instruction will be used as little as possible.

The lessons use active learning techniques and communicative methodology in its broadest sense. Most attention is paid to the development of listening and speaking skills so that the learner has the courage to use the language in communication situations. Grammar is acquired in context and for the purpose of communication, using a lot of analogy. Learners are encouraged to use the existing language environment: communicating with co-workers and friends, using simpler phrases in service, understanding the written language environment.

Eesti keele õpe viiakse läbi eesti keeles. Inglise keelt kasutatakse vahenduskeelena nii vähe kui võimalik.

Teemad:

 1. Pere ja kodu
 2. Huvid ja hobid
 3. Hommikul kodus
 4. Töö ja haridus
 5. Lähme poodi
 6. Kohvikus

Grammatikateemad:

Ma- ja da-tegevusnimi; ees- ja tagasõnad; ainsuse ja mitmuse osastav; asesõna osastav; kohakäänded; saav, olev, ilma- ja kaasaütlev; omadussõna võrdlusastmed; lihtminevik.

Topics

 1. Family and home
 2. Interests and hobbies
 3. In the morning at home
 4. Work and education
 5. Let's go to the store
 6. In the café

Grammar

Ma- and da-infinitive. Prepositions and Postpositions. Partitive Singular and Plural. Personal pronouns: Partitiv. Locative Cases. Translative, Essive, Abessiv, Comitativ. Adjective: degrees of comparison. Imperfect.

ÕppematerjalidPesti, Mall; Ahi, Helve (2019). E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri Mari Kirjastus

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1-tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Juhend iseseisvaks keeleõppeks Guide for independent language learning https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdfРуководство по самостоятельному изучению языкаhttps://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital