Prantsuse keel algajatele 0>A1.1

Kursus sobib neile, kes ei ole varem prantsuse keelt õppinud ja soovivad alustada päris algusest. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
13.01 - 28.04.2022
N 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Koolitaja
Maili Koorep

A1 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õpik „Entre nous 1“

  • Enchanté !- Esimesed kontaktid Viisakusväljendid ja tutvumine. Tähestik. Hääldus, oma nime tähthaaval ütlemine. Nädalapäevad, numbrid, telefoninumbrid. Olulised küsimused.

  • Voyage autour du monde. - Ametid. Rahvused. Linnad ja maad. Enda ja teiste tutvustamine Tegusõnad être ja avoir. Artiklid- meessoo ja naissoo eristamine. Eitus. Küsimuste moodustamine. Omadussõnad. Arvsõna 1-100.

  • Une ville, des Quartiers. Linna sõnavara: poed, ärid, vaatamisväärsused. Transpordivahendid. Kohamäärused.

  • Un peu, beaucoup, a la folie. Pere ja vaba aja tegevused, eelistused, näitavad omadussõnad. Lõpuülesanne: Tutvustame sõpradele vaba aja veetmise võimalusi Tartus (või mujal) ja kutsume sõpru välja vaba aega veetma.

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital