Inglise keel A2.1 I osa Uus!

Kursus alustab õppetööd A2.1 tasemel (madalam kesktase) ja sobib neile, kes on elementaartaseme (A1.2) juba läbinud ja neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 35-50 punkti. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
11.01 - 07.04.2022
TN 16.45-18.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
325 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

A2 taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset õpet ja 90 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on A2 taseme esimene osa ja sisaldab 50 tundi auditoorset tööd ning 30 tundi iseseisvat tööd.

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Pre intermediate.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Lesson 1.

A Where are you from? Sõnade järjekord küsilauses. Arvsõna. Õigekiri.

B Charlotte`s choice. Inimesed - nende välimus ja iseloom. Lihtolevik.

C Mr and Mrs Clark and Percy. Rõivad. Kestev olevik. Eessõna kohamäärustes.

Praktiline kõnekeel Probleemid hotellis.

Lesson 2.

A Right place, wrong person. Puhkus. Lihtminevik, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad.

B The story behind the photo. Eessõna aja- ja kohamäärustes. Kestev minevik.

C One dark October evening: Ajavormide kordamine. Tegusõnafraas.

Revise and check 1 & 2.

Lesson 3.

A Plans and dreams: Lennujaamas. Plaanid ja ennustused (be going to …).

B Let`s meet again. Kokkulepped. Tegusõna + prepositsioon.

C What`s the word?

Practical English: Probleemid restoranis.

Lesson 4

A Parents and teenagers: Kodutööd (make/do). Täisminevik (yet, just, already):

Fashion and shopping. Ostlemine. Kas lihtminevik või täisminevik?

C Lost weekend: something, anything, nothing ; -ed ja -ing_ lõpulised omadussõnad.

Revise and Check 3& 4.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust, samuti kasutada õpiku ja töövihiku juurde kuuluvaid CD-ROM-e.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital