Inglise keel B1.1 I osa Uus!

Õppetöö toimub B1 tasemel. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
11.01 - 07.04.2022
TN 18.45-20.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
382 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Kogu B1 taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on B1 taseme esimene osa ja sisaldab 50 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd.

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe sisu

LESSON 1.

A Mood Food.
Food and eating. Cooking. Restaurants. Present simple and Continuous. Action and non-action verbs. Short and long vowel sounds.

B Family life.
Family. Personality. Birth order. Younger brother or only child.
Future forms Present Continuous/going to/will/won`t. Sentence and word stress. Adjective endings.

Practical English. Meeting the parents.

LESSON 2

A Spend or save? Money and business. Are you a spender or a saver? Present perfect and past simple.

B Changing lives. How long have you …. ? Challenge. Strong adjectives: exhausted, amazed etc . Present perfect + for/since. Present perfect continuous.

Revise and Check 1 & 2.

LESSON 3

A Race across London.Transport. Top Gear Challenge. Comparatives and superlatives.

B Stereotypes - or are they?Men and women: stereotypes or true? Who`s the most talkative? Article a/an/the/no article; adjectives + prepositions.

Practical English A difficult celebrity.

LESSON 4

A Failure and success.Speaking other languages. Tips for learning English. Can/could/be able to; reflexive pronouns; -ed/-ing adjectives.

B Modern manners?You and your phone. The difference between Russian and British manners. Mother-in-law and daughter in law.Must/have to/should; should/have.

Revise and Check 3 & 4.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital