Taani keel A2.1 II osa (Zoom) Veebis

Kursus sobib õppijale, kelle taani keele oskus on A1 tasemel. Tunnid toimuvad veebikeskonnas Zoom.

Toimub
01.11 - 13.12.2021
EK kell 16.00-17.30
Veebikeskkkond Zoom
Maht
26 akad t
Hind
257 €
Koolitaja
Merike Jürna

Kursusel harjutame nii lugemist, kuulamist, rääkimist kui kirjutamist, ent põhirõhk on suulisel eneseväljendusel ja vestluse arendamisel ning lühikeste tekstide kirjutamisel. Hääldus on samuti jätkuvalt fookuses.

Teemad

  • Haridus ja töö – Arbejde og uddannelse
  • Uued ja vanad asjad – Nyt og gammelt
  • Mööbel ja riided – Møbler og tøj

Grammatika

  • Määratud ja määramata nimisõna – Bestemt og ubestemt substantiv
  • Määratud ja määramata omadussõna – Bestemt og ubestemt adjektiv
  • Asesõnad omastavas vormis – Possessive pronominer
  • Asesõna sihitisena – Pronominer som objekt
  • Määrsõnade pikk ja lühike vorm – Korte og lange adverbier
  • Tegusõnad uskuma ja arvama – Tror og synes

Õppematerjalid

Kursusel kasutame Rikke Gerwieni ja Trille Hassageri koostatud õppematerjali Danish to Go, mis koosneb veebimaterjalidest, õpikust ja harjutusraamatust. Uued liitujad peavad arvestama ühekordse õppematerjali kuluga (400 Taani krooni + saatekulud, sõltuvalt õppija elukohast). Lisaks võivad olla õpetaja materjalid.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital