Prantsuse keel algajatele 0 > A1.1 (Zoom) Lisarühm! Veebis

Prantsuse keele algkursusele on oodatud kõik huvilised! Kursus toimub veebikeskkonnas Zoom.

Toimub
27.10 - 23.02.2022
K 17.30-19.00
Zoom
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Madli Raig

Veebikursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulise suhtlusoskuse arendamisel. Erinevad rollimängud ning arutelud aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Õpe minigrupis võimaldab arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Premiers contacts- Esimesed kontaktid Viisakusväljendid, tutvumine, tähestik, hääldus, oma nime tähthaaval ütlemine, nädalapäevad, numbrid, telefoninumbrid, olulised küsimused.

  • Les gens - suhtlus inimestega se présenter, les verbes principaux Enda ja teiste tutvustamine Grammatika - Isikulised asesõnad ja -er lõpuga tegusõnade pööramine olevikus. Tegusõnad être ja avoir . Artiklid- meessoo ja naissoo eristamine. Eitus. Omadussõnad

  • Rythmes de vie - Elurütm Kellaajad, nädalapäevad ja tegevused; vaba aeg Grammatika: tegusõnade pööramine olevikus. Nimisõnade ainsus ja mitmus. Küsimuste moodustamine.

Õppematerjalid:

Entre nous 1, prantsuse keele õpik algajatele õpetaja koostatud materjalid erinevad veebipõhised materjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital