Eesti keele suhtluskursus B1.1 (Zoom) Veebis

Eesti keele B1.1 taseme veebikursusele on lahkesti oodatud kõik õppijad, kes oskavad eesti keelt A2-tasemel ja soovivad oma keeleoskust edasi arendada. Oodatud on ka B1-taseme õppijad, kes vajavad rääkimispraktikat ja julgustust.

Toimub
22.10 - 18.02.2022
R 17.30-19.00
Veebikeskkond Zoom
Maht
44 akad t
Hind
355 €
Koolitaja
Terje Eha

Kursusel on põhirõhk suulisel eneseväljendamisel: räägime ja kuulame ning teeme keeleülesandeid, mis toetavad iseseisvat keelekasutust igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kursus toimub veebikeskkonnas Zoom.

Teemavalik:

  • linnas,
  • asju ajamas,
  • kaubamajas,
  • arsti juures,
  • tööl ja puhkusel.

Teemade suhtes on õpe paindlik: saame arvesse võtta õppijate soove ja vajadusi.

Õppematerjalid:

Pesti, Mall; Ahi, Helve (2019). E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri Mari Kirjastus

Keeletee, eesti keele e-kursus edasijõudnutele

Kingisepp, Leelo; Kärtner, Piret (2015). Mängime ja keel saab selgeks! Keeleõppemängude kogumik. Kirjastus Iduleht

Õppe kogumaht on 70 tundi, sealhulgas 44 akadeemilist kontakttundi ja 26 tundi iseseisvat tööd.

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Juhend iseseisvaks keeleõppeks Guide for independent language learning https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdfРуководство по самостоятельному изучению языкаhttps://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital