Soome keel algajatele A1: 0>A1.1

Kursus sobib neile, kes pole varem soome keelt õppinud. Saavutatav keeletase on A1.1

Toimub
01.11 - 14.02.2022
E kell 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja esitatakse erinevaid dialooge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisharjutused ja videote vaatamine.

Teemad

  • Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid
  • Enesest ja oma perest rääkimine
  • Aja väljendamine
  • Hinna küsimine ja ostmine
  • Abi küsimine
  • Isikuandmed

Sõnavara:

Numbrid, maad, rahvad, keeled, värvid, ajaväljendid (kellaajad, ööpäev, nädalapäevad, aastaajad, kuud), ilm, pere ja sugulased, omadussõnad, eksitussõnad.

Grammatika:

olla-tegusõna olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, tegusõnatüübid ja tegusõnade pööramine olevikus, astmevaheldus, mitmus, omastav ja osastav kääne.

Õppematerjalid

Peatükid 1-5 õpikust Suomen mestari I. Suomen kielen oppikirja aikuisille

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital