Eesti keel B2 minirühm

Koolitusele on oodatud kõik õppijad, kes oskavad eesti keelt B1-tasemel ja soovivad oma keeleoskust edasi arendada. B2-taseme kursusel arutleme, väitleme ja kirjutame. Tere tulemast!

Toimub
29.10 - 18.02.2022
R 16.30-18.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Katrin Mikk

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistava koolituse täismahus õppekava on leitav SIIT

Teemad:

  • Mina ja eesti keel
  • Iseloom ja suhted
  • Koolid ja ametid
  • Kodu ja loomad
  • Haige ja terve

Õppematerjalid

Mall Pesti “K nagu Kihnu”, õpetaja koostatud käsilehed ja erinevad autentsed materjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 ak tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärk on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased esitlused ja kirjutised. Iseseisvaks tööks võib olla nt detailse info hankimine autentsetest allikatest, võrdlemine ja kokkuvõtte tegemine; väitluseks valmistumine (argumentide sõnastamine, põhjendamine); teemakohaste esitluste ettevalmistamine.

Õppijad saavad tagasisidet iseseisvate tööde kohta nii õpetajalt kui ka kaasõppijatelt (vastastikhindamine).

Juhend iseseisvaks keeleõppeks Guide for independent language learning

https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf
Руководство по самостоятельному изучению языка

https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital