Nooruki õpimotivatsiooni toetamine

Koolitus on mõeldud lapsevanematele, kes tunnevad, et vajavad lisaideid oma nooruki toetamisel.

Toimub
23.11.2021
K kell 17.30-20.45
Vaksali 7
Maht
4 akad t
Hind
12 €
Koolitaja
Ene Raid

Õppimine on tõhusam siis, kui õppija on motiveeritud õppima ja tal on huvi õpitava osas. Õpimotivatsioon on motivatsiooni üks alaliik. Õpimotivatsiooni uurimisel on mõttekas analüüsida mitmeid teemasid, nagu enesehinnang, enesekindlus, edu-ebaedu, ärevus, ootused tulemusele, eesmärgid, võimed ja oskused. Antud koolitusel arutame õpimotivatsiooni mõjuteguritest, millest lähtuvalt võib leida ka positiivseid toetavaid tegevusi.

Teemad

  • Arusaam, mis on motivatsioon
  • Õpimotivatsiooni komponendid ja nende mõju
  • Sisemise ja välimise õpimotivatsiooni tegurid ning mõjutamine
  • Õpimotivatsioon eriolukorras
  • Märkamine ja tegutsemine, kui on madal õpimotivatsioon noorel

Sihtgrupp

Keerulistes oludes pered, paljulapselised, üksikvanemad, majanduslikes raskustes olevad pered. Kohtade olemasolul ka teised pered, lasteaia- ja kooliõpetajad.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitust toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital