Hispaania keel veidi oskajale A1.2 minirühm (Zoom) Veebis

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. A1.2 Kursus toimub veebikeskkonnas Zoom.

Toimub
29.09 - 05.01.2022
K 17.30-19.00
Zoom
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Valentin David Pinar Madrid

A1-taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. See kursus on A1 kursuse teine osa (A1.2). Jätkajatele soodushind.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning arutelud aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Mis amigos / Minu sõbrad : välimuse kirjeldamine, riided, iseloom; enda huvidest ja hobidest rääkimine, sõpradest ja pereliikmetest rääkimine.
  • Día a día / Minu tavaline päev: ajaväljendid, igapäevased tegevused.
  • ¡A comer! / Lähme sööma! : kohvikus ja restoranis, informatsiooni küsimine, oma maitse-eelistustest rääkimine.
  • El barrio ideal / Ideaalne elukoht: elukoha kirjeldamine, külad ja linnad, kus mulle meeldib elada; tee küsimine ja juhatamine.

Õppematerjal:

Aula Internacional 1, peatükid 5 – 8

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1.2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital