Hispaania keel algajatele 0>A1.1 minirühm (Zoom) Veebis

Hispaania keele veebikursus algajatele. Kursus toimub veebikeskkonnas Zoom. Oodatud on kõik huvilised!

Toimub
04.10 - 10.01.2022
E 17.30-19.00
Zoom
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Guillem Castañar

Kursus sobib neile, kes pole hispaania keelt varem õppinud ja soovivad alustada päris algusest. Õppetöö toimub A1.1 tasemel. Kursus jätkub kevadsemestril. Hind sisaldab originaalõpikut (30€).

A1-taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril.

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1"

Teemad

  1. Las personas: isikuandmed ja enda tutvustamine
  2. Qué quiero hacer: vaba aeg, keeled, oma plaanidest rääkimine
  3. ¿Dónde estamos?: kohtade kirjeldamine, ilm ja loodus
  4. De compras: poes käimine, riideesemed, hinna küsimine, oma eelistustest rääkimine

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital