Eesti keel B1 Räägime ja harjutame! minirühm

Tule eesti keele kursusele! Kursus sobib neile, kes on läbinud A2-taseme kursuse. Räägime ja harjutame eesti keelt.

Toimub
27.09 - 12.01.2022
EK 18.00-19.30
Ülikooli 1, Tartu
Maht
60 akad t
Hind
534 €
Koolitaja
Vivika Nõmme

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistava koolituse täismahus õppekava on leitav SIIT.

Eesti keele B1-taseme kursus Räägime ja harjutame! on täismahus koolituse esimene moodul. Täismahus koolitus koosneb kolmest moodulist.

Eesti keele kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Eesti keele koolituse teemad:

  • Töö ja ametid
  • Töö otsimine
  • Vaba aeg, harrastused
  • Tähtpäevad ja külaskäik
  • Üritused, sündmused
  • Keskkond, loodus

Grammatikateemad:

umbisikuline tegumood, ainsuse omastav ja mitmuse nimetav kääne; kohakäänded: kuhu? kus? kust?, lihtminevik; ma- ja da-infinitiiv, mitmuse osastav, sõnad käima vs minema, mitmuse omastav kääne, kaasaütlev kääne

Õppematerjalid:

Mall Pesti “E nagu Eesti” B1-taseme osa

Eesti keele B1-taseme e-kursus Keeletee, https://www.keeletee.ee

õpetaja koostatud lisamaterjalid, erinevad autentsed materjalid

Helena Metslang, Juhend iseseisvaks keeleõppeks, Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi (sh 60 tundi auditoorset tööd + 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital