Prantsuse keel B2

Õppetöö toimub B2 tasemel.

Toimub
23.09 - 20.01.2022
N 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Koolitaja
Signe Annsoo

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital