Prantsuse keel veidi oskajale A1.2: minirühm (Zoom) Veebis

Prantsuse keele veebikursusele on oodatud kõik huvilised, kes on prantsuse keelt veidi õppinud (umbes 30-50 tundi).

Toimub
28.09 - 11.01.2022
T 17.30-19.00
Veebikeskkond Zoom
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Madli Raig

Õhtune prantsuse keele veebikursus sobib kõikidele, kes on varem juba veidi prantsuse keelega tutvust teinud ja sooviks nüüd keele juurde tagasi tulla. Olgu see huvi alguse saanud kas pärast mõne prantsuse filmi vaatamist, Pariisi reisi või soovist kunagi alustatud keeleõpingutega jätkata. Rahvaülikooli prantsuse keele veebikursus on igati mugav viis uuesti asi kätte võtta. Veebikursus on mõeldud just neile õppijatele, kes sooviks keelt õppida kodust lahkumata. Vaja on ainult motivatsiooni ja võtta see poolteist tundi aega enda arendamiseks läbi iganädalaste virtuaalsete kohtumiste!

Kursuse kirjeldus

Varem õppinutega alustame prantsuse keele põhitõdede kinnistamisest ja kordamisest. Alustame häälduse põhireeglitest ja enese tutvustamisest, liigume edasi igapäeva olukordades hakkama saamiseks vajaliku sõnavaraga: kuidas hakkama saada poes, turul, apteegis, arsti juures. Harjutame kõiki nelja põhilist keeleoskust- nii kuulamist, lugemis- ja kirjutamisoskust läbi erinevate harjutuste, eriline rõhk on rääkimisoskuse edendamisel. Kordame ja õpime juurde nimisõnade kohta, sealhulgas meessoo ja naissoo tunnustest, artiklite kasutusest, millal milliseid asesõnu ja omadussõnu kasutada ja kuidas tegusõnu pöörata.

Teemad :

  • Tutvumine : tutvumis- ja viisakusväljendid, hüvastijätt.
  • Perekond ja sugulased- sõbrad : perekonnaseis, vanus, välimus, rollid, igapäevased tegevused.
  • Poes, turul ja restoranis: toiduainete nimed, arvsõnad ja omadussõnad (sh näitav ja omastav omadussõna), dialoogid. Küsimuste moodustamine
  • Elukoht: asjad kodus/töökohas. Rõhk uuel sõnavaral ja asjade nimetamisel olevikus ja minevikus, fookus arvudel ja omadussõnadel
  • Töö ja puhkus: päev, nädal, kuu, kellaajad. Vaba aeg. Huvid ja hobid.

*teemasid võib muuta vastavalt osalejate vajadustele - huvidele

Grammatika :

  • Tähestik – häälduse põhitõdede meelde tuletamine
  • Nimisõnad – naissoost ja meessoost nimisõnade eristamine, nimisõnadega seotud umbmäärased ja määravad artiklid, nimisõnade ainsus ja mitmus,
  • Tegusõnade pööramine vastavalt pöördkonnale olevikus ja lihtminevikus jaatavas ja eitavas kõnes.
  • Asesõnade eristamine – rõhulised, enesekohased ja isikulised asesõnad
  • Omadussõnade eristamine - sealhulgas näitavateks omadussõna ja omastav omadussõnadeks, omadussõnade ühildumine, võrdlusastmed ja asukoht lauses

Õppematerjalid

Materjalid on õpetaja koostatud erinevatest õpikutest ja kaasaegsetest infoallikatest, sealjuures arvestame jooksvalt ka õppijate soovide- eripäraga. Samuti kasutatakse tundides erinevaid interaktiivseid võimalusi ja julgustatakse õppijate vahelisi prantsuse keelseid dialooge ja koostööd rollimängudes.

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1-tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital