Prantsuse keele algkursus A1.2 veidi oskajale

Prantsuse keele algkursus A1.2 sobib neile, kes on varem umbes 50 tundi prantsuse keelt õppinud. Õppetöö toimub A1.2 tasemel. Jätkajatele soodushind. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
14.09 - 21.12.2021
T 17.00-18.30
Vanemuise 35
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Koolitaja
Merike Trubert

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Õppematerjalid

Kursuse põhiõpikuks on "Bonjour Paris! Prantsuse keele õpik algajatele ja taasalustajatele". Lisaks sõnavara õpiku juurde kuuluvast töövihikust. Illustratiivseks lisamaterjaliks on õpetaja isiklikud reisifotod. Kasutatakse muusikavideosid ja videomaterjale CD ja DVD-plaatidelt. Erinevad internetilingid aitavad harjutada iseseisvalt hääldust ja sõnavara.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital