Saksa keel B1

Õppetöö toimub B1 tasemel

Toimub
14.09 - 21.12.2021
T 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Lili Kängsepp

Kogu B1 taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 100 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud viide ossa. Antud kursus on B1 taseme esimene osa ja sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursus jätkub kevadsemestril.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Õpik Meschen B1.1.

Hind sisaldab originaalõpikut.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital