Prantsuse keele algtase veidi oskajale A1.2 minirühm

Prantsuse keele algkursus A1.2 sobib neile, kes on varem umbes 80 tundi prantsuse keelt õppinud. Õppetöö toimub A1.2 tasemel. Jätkajatele soodushind. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
15.09 - 22.12.2021
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
255 €
Koolitaja
Evelin Rand

Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital