Hispaania keel algajatele 0-A1.1

Hispaania keele algkursus A1 sobib neile, kes pole hispaania keelt varem õppinud ja soovivad alustada päris algusest. Õppetöö toimub A1.1 tasemel. Kursus jätkub kevadsemestril. Hind sisaldab originaalõpikur (30€). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
15.09 - 22.12.2021
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
240 €
Koolitaja
Valentin David Pinar Madrid

ENG Spanish A1 (based on English) for those who have not studied Spanish before and would like to start from the very beginning. The course takes place on Wednesdays at 17.15-18.45 during the period of September 15 to December 22. The fee for 30 academic hours is 240€. For more information, please write mairi@rahvaylikool.ee.

A1 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril.

Õppematerjal

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1" Õpikut kasutatakse kolme semestri vältel.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe sisu

  • Tähestik ja hääldusreeglid.
  • Tervitamine ja hüvastijätt.
  • Isikuandmed. Enda ja teiste tutvustamine.
  • Numbrid 0-100.
  • Miks ma õpin hispaania keelt? Mis keeli ma räägin?
  • Plaanid ja kavatsused.
  • Vaba aeg.
  • Hispaania keelt kõnelevate maade kultuur.
  • Reisimine. Kohtade kirjeldamine.
  • Ilm.
  • Igapäevased tegevused.

Grammatika: Nimisõnade sugu. Tegusõnad ser, llamarse, tener, estar . Üldolevik. Määrav artikkel el, la, los, las. Eessõnad a, con, de, por. Küsisõnad.

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital