Itaalia keel veidi oskajale A1.2: minirühm (Zoom) Veebis

Kursusele on oodatud kõik huvilised, kes on itaalia keelt pisut õppinud. Kursus toimub veebikeskkonnas Zoom.

Toimub
22.09 - 12.01.2022
K 17.30-19.00
Zoom
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Anneli Kurm

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Teemad:

  • hotellitoa valimine ja broneerimine, kaebuste esitamine
  • linnas orienteerumine ja tee küsimine
  • reisipiletite ostmine ja reisi planeerimine
  • lennujaamas orienteerumine
  • vaatamisväärsustest rääkimine
  • kellaaja küsimine ja ütlemine

Grammatika tegusõnade pööramine olevikus ja minevikus, omadussõnade mitmuse moodustamine, nimi- ja omadussõna ühildamine, eessõna ja artikli liitvormid, kohamäärsõnad, mineviku passato prossimo moodustamine ja kasutamine.

Õppematerjalid:

õpik Arrivederci! 1 (F. Colombo, C. Faraci, P. De Luca) ja Itaalia keele grammatika alused harjutustega (V.Renó)

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital