Itaalia keel algajatele 0>A1.1 minirühm (Zoom) Veebis

Itaalia keele veebikursusele on oodatud kõik keelehuvilised!

Toimub
23.09 - 13.01.2022
N 17.30-19.00
Zoom
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Anneli Kurm

Kursuse kirjeldus

Veebikursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad

  • tervitamine, hüvastijätmine, viisakusväljendid (salutare, tu, Lei)
  • enda tutvustamine (presentarsi)
  • kohvikus tellimine (al bar)
  • telefonile vastamine (telefonare)
  • ametid ja töökohad (professioni e luoghi di lavoro)
  • vaba aja tegevused (tempo libero)

Grammatika

Grammatilised teemad: nimisõnade ja omadussõnade ainsus ja mitmus, naissugu ja meessugu, umbmäärase ja määrava artikli ainsus ja mitmus, isikulised asesõnad, levinumad ebareeglipärased ning -are-, -ere-, ja -ire- lõpulised tegusõnad ning nende pööramine oleviku indikatiivis, , tegusõna piacere, jaatav ja eitav lause, tähestik, numbrid.

Õppematerjalid:

õpik Arrivederci! 1 (F. Colombo, C. Faraci, P. De Luca) ja Itaalia keele grammatika alused harjutustega (V.Renó)

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital